+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

400 år gamle trær har noe å fortelle.

I Lønsdal har Arran samarbeidet med Høgskolen i Nesna og Norsk institutt for skog og landskap. Det er funnet mer enn 100 trær med merker etter barktaking, - barket på 1700-tallet.
 

Barktaking i Saltdal NRK 2012
LØNSDAL PÅ SALTFJELLET: 400 år gamle og fortsatt friske furutrær i Lønsdal i Nordland. Foto: Ken Olaf Storaunet, publisert i NRK Nordland

Forskerne vet hvem og hvorfor de som bodde i Saltdal på 1700-tallet fjernet barken på trærne.

Ved hjelp av kjernebor har man kunnet fastslå hvilket år barken er tatt. De fleste trærne ble barket på 1700-tallet.

– Furu innholder mye c-vitaminer, og var et viktig kost-tilskudd, blant anna for å holde skjørbuken unna. Samene kunne samle barken i ei grop, og lage bål over. Dermed ble barken ristet. De kunne også behandle den videre, male den opp til mel og blande den med reinmelk til en slags grøt, fortalte seniorforsker Oddmund Andersen ved Arran lulesamiske senter til NRK.no.

Andre nordmenn fjernet all bark eller hugde ned trærne, men samene tok bare endel av barken. Derfor kan de 400 år gamle trærne fortelle sin historie i dag.

Førsteamanuensis Jostein Lorås ved Høgskolen i Nesna sier til nrk.no at én grunn til at dette har vært fortiet kan være at sanking av bark var knyttet til fattigdom.
 

Les mer om dette på NRK Nordland

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk