+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordbuktfjellene seminar i Bord 08052014_400x265

Seminar om nyere forskning.

Torsdag 8. mai 2014 inviteres det til dagsseminar om nyere forskning om samisk forhistorie, kulturminner og kulturlandskap i Bodø .

 

Hellemojuvet

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

Árran lulesamisk senter skal igangsette et verdiskapningsprosjekt rettet mort krigsminner i Nord-Salten.

 

Galdu logo m reflections

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter.

Gáldu er etablert av den norske regjering og lokalisert i Kautokeino. Kompetansesenteret har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

  

Universitetet i Tromsø logo

Senter for samiske studier (Sesam), Universitetet i Tromsø har fått nytt styre.

Fakultet oppnevnte nytt styre den 6. februar 2013. Árrans spesialrådgiver Sven-Roald Nystø er styreleder for Senter for samiske studier for perioden 2013-2017.
 

Forskningsrådet logo m reflection

Norges Forskningsråd Programområde Samisk forskning (SAMISK) har fått nytt styre.

Árrans seniorforsker Oddmund Andersen er den første fra vårt område som innehar et så viktig verv i Forskningsrådet.

 

Barktaking i Saltdal NRK 2012

I Lønsdal har Arran samarbeidet med Høgskolen i Nesna og Norsk institutt for skog og landskap. Det er funnet mer enn 100 trær med merker etter barktaking, - barket på 1700-tallet.
 

Demensliv logo[1]

Divtasvuona demænssasiebrre / Tysfjord Demensforening arrangerte bøsseaksjon for å markere årets Alzheimerdag på Árran onsdag 26, september 2012.
 

Forskningsdagene i etikett

19. - 30. september 2012

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival. Árran var lokal arrangør av Forskninsdagene 2012, som formelt ble avsluttet ved utgangen av september. Vi har imidlertid så mye å formidle, at vi så det hensiktsmessig å trekke programmet med oss videre utover høsten.

 

Kursdeltakere registrerer kulturminner

Árran og Sametinget har avholdt kurs i kulturminneregistrering. / Árran ja Sámedigge li kulturmujttoregistrerimkursav ásadam.

21 okt 2011 057

Fred Andersen disputerte for doktorgraden i samfunnsmedisin på Árran fredag 21.oktober 2011. Sven Roald Nystø tok sin mastergrad i nordområdestudier ved Scott Polar Research Institute ved Universitetet i Cambridge. 
 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no