+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bårjås08 forside

Valjesvuohta / Mangfold

Dette er den tiende årgangen av Bårjås siden den første ble utgitt i 1999. Lars Børge H. Myklevold er avtroppende redaktør og vi ønsker å takke ham for utmerket innsats i alle disse årene.

Språk norsk og samisk
 NOK 90    
Bårjås10

Kultuvrra ja luonndoárbbe. // Kultur og naturarv.

Arets Bårjås omhandler natur- og kulturarv. 2010 er også FNs internasjonale naturmangfoldår. I Norge har vi fått en ny naturvernlov fom 2009, lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
 NOK 110    
Bårjås 2011

Sáme – dutkamobjevtas dutken. /// Samer – fra forskningsobjekt til forskere.

Under några års tid har Árran medvetet valt att arbeta med personliga berättelser som ett genomgående tema i såväl utställningar, temakvällar, föreläsningar osv. I arbetet med Forskningsinstitutetet för urfolksstudier, har en av målsättningarna varit att forskningen som bedrivs om samer ska ske, i så lång utsträckning som möjligt, utifrån ett urfolksperspektiv.
 NOK 110    
Bårjås 2012 crop

Iellemvuoge - boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka /
Livsmønster - reindrift, helse og forskningsetikk

Redaktører: Lars Magne Andreassen og Line Merete Skarvik
Øvrig redaksjon: Lis-Mari Hjortfors, Samuel Gælok.
Språk: norsk og samisk
 NOK 110    
Bårjås 2016 åvddåbielle

Subttsasa/Fortellinger

Forlag: Báhko

Språk : Julevsámegiella/norsk

 NOK 150.-    
Bårjås 2016 åvddåbielle

Bårjås 2016 besa dal oasstet Árranin

bårjos2016 forside.jpgDán jagásj Bårjås gåvvi Árrana doajmmadásev. Gájkka artihkkala li tjálalasj åvddånbuktema seminárajs ja lågådallamijs, jali båhtusa låhpaduvvam ja doajmme åtsådimprosjevtajs. Besa oasstet girjev respsjåvnån Árranin jali diŋŋgut nehta jali e-påsta baktu.

 

bårjos2016 bakside.jpgBårjås 2016 endelig for salg nå

Årets Bårjås gjenspeiler Árrans aktivitetsnivå. Alle artiklene er skriftlige versjoner av innlegg som er holdt på konferanser eller seminarer, eller resultat av avsluttede eller pågående forskningsprosjekter. Bårjås får du kjøpt i resepsjonen på Árran, eller du kan bestille via nett eller e-post.

delrapport nr 1

Ofoten 1701-1801: folketall og etnisk sammensetning

 NOK 10    
delrapport nr 2

Utgravningsrapport fra Vielggisbákte og Slunkajávrre i Hamarøy kommune 2002-2003

 NOK 10    
lars

Bálges av Lars Andreassen

Báhko forlag ved Árran lulesamisk senter, utgir den 10 desember den første CDen med moderne musikk med sanger sunget på lulesamisk. Det er tidligere utgitt CDer med lulesamiske sanger, men da i første rekke beregnet på barn. Bálges inneholder 13 sanger hvorav 3 synges på norsk. CDen har stier som tema.
e3f0013b820d94f343d5e8636ae8d0da

Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område

 

Forlag: Orkana Akademisk

Redaktør; Bjørg Evjen og Marit Myrvoll

 NOK 349.-    
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no