+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

På møtet 14.03. 2007 i Regjeringens europapolitiske forum, holdt spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran et foredrag om de utfordringer og muligheter som er knyttet til urfolksdimensjonen i Europa. Dette med utgangspunkt i at EU, Island, Norge og Russland har iverksatt et samarbeid om en felles politikk for Den nordlige dimensjon (ND) fra 1.januar 2007.

Den nordlige dimensjon omfatter også samene. For samene er det derfor viktig hva de enkelte land i framtiden skal stå for når det gjelder urfolksdimensjonen. Det er tale om to problemstillinger:
1. Urfolkenes plass i de institusjonelle ordninger for ND
2. Utformingen av urfolkspolitikken i ND.

Nærmere opplysninger om dette finner du i foredraget og notatet her. De foreligger kun på norsk.
På Landsdelsutvalgets konferanse om identitet, merkevare og omdømme i Nord-Norge 21.- 22.02. 2007 holdt spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran et foredrag om urfolk og regional identitet i nord. Foredraget finner du her på norsk.
På Nordland fylkeskommunes samekonferanse 24.11. 2006 ble et foredrag skrevet av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran på vegne av Samiske institusjoners nordområdenettverk, fremmet overfor deltakerne. Foredraget omhandlet betydningen av de samiske institusjoners samarbeid om nordområdene for samene i Nordland.
På Nordland fylkeskommunes samekonferanse 24.11.2006 holdt styreleder Johan Petter Barlindhaug, Barlindhaug AS, et foredrag om hvilken betydning Norges nordområdesatsing har i et samisk perspektiv. Med tillatelse fra Barlindhaug, publiseres hovedpunktene i hans foredrag.
På samekonferansen til Troms fylkeskommune 26.- 27.11. 2006 var nordområdesakene i sentrum. Der holdt spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran et foredrag om "Nordområdearbeidet i et grenseoverskridende urfolksperspektiv – Samiske institusjoners nordområdenettverk", på vegne av Samiske sintitusjoners nordområdenettverk. Foredraget finner du i det følgende.

Árran deltok i Nordland fylkeskommunes delegasjon til et møte 23.10. 2006 på Stortinget med stortingsrepresentantene fra Nordland. Der holdt spesialrådgiver Sven-Roald Nystø holdt et innlegg om utfordringer vi står overfor i nordområdearbeidet. Hovedpunktene i hans foredrag framgår i det følgende.

Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø holdt Den 2. regionale forskningskonferansen i medisinsk og helsefaglig forskning 1.- 2.11. 2006 i Tromsø. Der holdt spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran et foredrag om nordområdesatsingen og framtiden for urfolk og helse i et grenseoverskridende perspektiv. Hovedpunktene framgår i det følgende.
Regjeringen har oppnevnt et forsvarspolitisk utvalg som skal planlegge et bedre Forsvar for Norge. Forsvarspolitisk utvalg holdt en regional samling 11.- 12.10. 2006 i Troms. Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran holdt en innledning for utvalget om urfolk, sikkerhet og forsvar i nordområdene. Hovedpunktene i foredraget er presentert i det følgende.
Hovedpunkter i foredraget til spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran, holdt 3.april 2006 på hurtigruten "Trollfjord" i forbindelse med Handelshøgskolen i Bodø's studietur "Opportunities and Responsibilities in the High North" 02.- 07.04.2006.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk