+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bårjås08 forside

Valjesvuohta / Mangfold

Dette er den tiende årgangen av Bårjås siden den første ble utgitt i 1999. Lars Børge H. Myklevold er avtroppende redaktør og vi ønsker å takke ham for utmerket innsats i alle disse årene.

Språk norsk og samisk
 NOK 90    
Bårjås10

Kultuvrra ja luonndoárbbe. // Kultur og naturarv.

Arets Bårjås omhandler natur- og kulturarv. 2010 er også FNs internasjonale naturmangfoldår. I Norge har vi fått en ny naturvernlov fom 2009, lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
 NOK 110    
Bårjås 2011

Sáme – dutkamobjevtas dutken. /// Samer – fra forskningsobjekt til forskere.

Under några års tid har Árran medvetet valt att arbeta med personliga berättelser som ett genomgående tema i såväl utställningar, temakvällar, föreläsningar osv. I arbetet med Forskningsinstitutetet för urfolksstudier, har en av målsättningarna varit att forskningen som bedrivs om samer ska ske, i så lång utsträckning som möjligt, utifrån ett urfolksperspektiv.
 NOK 110    
Bårjås 2012 crop

Iellemvuoge - boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka /
Livsmønster - reindrift, helse og forskningsetikk

Redaktører: Lars Magne Andreassen og Line Merete Skarvik
Øvrig redaksjon: Lis-Mari Hjortfors, Samuel Gælok.
Språk: norsk og samisk
 NOK 110    
Bårjås 2014

Nå er årets utgave av Bårjås klar! / Dál de dán jagásj Bårjås almoduvvá! 

  NOK 110    
Bårjås 2016 åvddåbielle

Subttsasa/Fortellinger

Forlag: Báhko

Språk : Julevsámegiella/norsk

 NOK 150.-    
delrapport nr 1

Ofoten 1701-1801: folketall og etnisk sammensetning

 NOK 10    
delrapport nr 2

Utgravningsrapport fra Vielggisbákte og Slunkajávrre i Hamarøy kommune 2002-2003

 NOK 10    
e3f0013b820d94f343d5e8636ae8d0da

Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område

 

Forlag: Orkana Akademisk

Redaktør; Bjørg Evjen og Marit Myrvoll

 NOK 349.-    
Image-r[1]
  NOK 50,-    
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no