+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Amandus-stua på Borg

Amandus-stua ligger på øya Vuollná/Hulløy mellom Drag og Kjøpsvik i Tysfjord kommune. I følge SEFRAK registreringen er våningshuset bygget i 1870-1880 årene og dermed automatisk fredet samisk kulturminne. Huset ble sist bebodd på 1970-tallet av Amandus og Olga som var et kjent ektepar i Tysfjord.
Amandus 1
Boligen fremstår som et autentisk samisk fiskerbondehjem, med de endringer som har vært utført fra den ble bygget og frem til 50-tallet. Foto:Nils Ingvald Eriksen, © Árran
Våningshuset eies i dag av Kåre og Frid Opdal fra Beisfjord. Det var i begynnende forfall og behovet for omfattende utvendig restaurering var stort. Første restaureringsfase av Amandus-stua på Borg er snart ferdig. Restaureringen startet høsten 2009 og vil fortsette til våren avhengig av videre økonomisk støtte. Huset skal bli i samme stand som da Amandus og Olga bodde der. Før restaureringsarbeidet begynte var Árran, Sametinget, Museum Nord, eierne og materialleverandør på befaring. Det ble laget en skisse for nødvendig restaurering. Deretter laget Árran en restaureringsplan.
Amandus 2
Vær og vind har i årenes løp skadet tømret.Foto: Nils Ingvald Eriksen, © Árran
Árran har gjennomført restaureringen og hatt ansvar for faglig oppfølging av håndverkerne, hatt administrativt ansvar og koordinert arbeidet. Museum Nord har som samarbeidspartner vært faglig involvert. Ronny Nergård er prosjektansvarlig. Nils Ingvald Eriksen har i hele perioden vært engasjert som håndverker og Tommy Rimpi var også med på restaureringsarbeidet en periode. Árran søkte Sametinget/Riksantikvaren om midler til restaurering av Amandus-stua våren 2009, og fikk støtte på 398 000 kroner. Restaureringsarbeidet startet på høsten.
Amandus 3
Retningslinjen for arbeidet har vært antikvarisk restaurering. Foto: Nils Ingvald Eriksen, © Árran
Árran har søkt tilskudd fra Sametinget og Kulturminnefondet til videreføring av restaureringsarbeidet. Det gjenstår å restaurere huset på østsiden, blant annet inngangspartiet og reparere taket.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk