+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Vedtak om opprykk er formalisert i desember 2015.

Anders Kintel - opprykk til dosent.

Dosent og professor er to toppstillinger i universitet og høgskole. Førsteamanuenser kvalifiserer til opprykk som professor og førstelektorer til dosent.  

 

Anders Kntel IMG_2641 av Ragnhild Lien_424x399
Dosent Anders Kintel. Foto: Ragnhild Lien

Árran gratulerer Anders Kintel som er mangeårig førstelektor ved Universitetet i Nordland og som nå har fått opprykk til dosent. Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyeste nivå rettet mot yrkesfeltet. For dosenten er utøverkompetansen sentral, kombinert med kompetanse i å utvikle og håndtere komplekse yrkes- og profesjonsfelt, samt analyse- og refleksjonskompetanse.

En sakkyndig komite har vurdert Anders Kintels faglige arbeid gjennom mange år, og funnet at det holder et høyt vitenskapelig nivå. En komite til en slik vurdering, består av minst tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkernes fagområde. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra søkerens egen institusjon, og vedkommende kan ikke være leder av komiteen. Den sakkyndige komiteen må erklære søkeren dosentkompetent enstemmig og utvilsomt for at opprykk skal gis.

Anders Kintels faglige arbeid er meget omfattende, men vi nevner her etablering, gjennomføring og uteksaminering av flere kandidater for graden bachelor i lulesamisk. Han er nå i sluttfasen av det grunnleggende arbeidet for å kunne starte opp med et fullverdig masterstudium i lulesamisk, trolig allerede fra høsten 2016. Hans ordbok norsk-lulesamisk/lulesamisk-norsk har vært i daglig bruk i mange år. Kintel har i tillegg en meget omfattende CV, som er vurdert og vektet til å holde et høyt nivå.

Anders Kintel har sitt daglige virke i kontorlokaler som Universitetet i Nordland leier på Árran, slik at Árran, og spesielt Árrans språkavdeling, får synergier av UINs tilstedeværelse. Det gjelder både tilgangen til høyt kvalifiserte fagpersoner og at mange studiesamlinger i lulesamisk bachelor er lagt til Árran. Selvsagt oppnår også UIN gevinster ved å plassere sine lulesamiske språkressurser i sentrum av lulesamisk språkområde.

 

 

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no