+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Norge har iverksatt en satsing i forhold til nordområdene. Det er vanskelig å finne samlede opplysninger om hvem som gjør hva. Árran har derfor laget en oversikt over hva utvalgte myndigheter og institusjoner gjør når det gjelder nordområdene. Árran er ansvarlig for utvalget, hvilke nettsider det vises til, og omtalens utforming. Omtalen vil bli oppdatert kvartalsvis.
Fem samiske institusjoner i Norge inngikk 29.06.2006 en avtale om samarbeid om nordområdespørsmål.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk