+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Árran formaliserer nordområdesamarbeidet med Russland

Árran Julevsáme guovdásj – Lulesamisk senter har den 29. april 2009 inngått avtale med Det Karelske Vitenskapssenteret i Petrozavodsk og den karelske samfunnsorganisasjonen ”Kaiči”.

 

PRESSEMELDING

Árran Julevsáme guovdásj – Lulesamisk senter har den 29. april 2009 inngått avtale med Det Karelske Vitenskapssenteret i Petrozavodsk og den karelske samfunnsorganisasjonen ”Kaiči”.<

Avtalen er basert på:

  • Barentssamarbeidet
  • Den Norske Regjeringen:Nye Byggesteiner i nord av 12.03. 2009
  • Handlingsplan for Nordland Fylkeskommunes nordområdesatsing
  • Urbefolkningsbegrepet i den Barents euroarktiske regionen.

Målsettingen med samarbeidet er følgende:

  1. Realisering av felles forskning innenfor samisk og vepsisk arkeologi og historie
  2. Studier i lulesamisk og vepsisk språk og arrangering av aktiviteter rettet mot revitalisering
  3. Utvikling av entrepenørskap i bosettingsområdene til vepsere og samer og med spesiell folkus på barn, ungdom og kvinner. Det skal legges særskilt vekt på tradisjonelle næringer og håndtverk.


Prosjektet organiseres i følgende  faser:

  1. I perioden mai – desember 2009 gjennomføres et forprosjekt som har som formål å beskrive og planlegge organisatoriske aktiviteter for et hovedprosjekt
  2. Etter at forprosjektet er gjennomført søkes samarbeidsprogrammet organisert som et langsiktig hovedprosjekt for perioden 2010 – 2012 innenfor rammene av internasjonale, nasjonale og regionale programmer.


På besøket i Petrozavodsk var Árran representert med styreleder Tone Finnesen, direktør Filip Mikkelsen og prosjektleder Konrad Sætra.

Nærmere informasjon gis av prosjektleder Konrad Sætra, tlf. nr. 94 78 41 96.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk