+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Forprosjekt mellom Árran og vepsere i Karelen.

Árran med møter i Petrozavodsk

Árran gjennomførte i 2008 et forstudie som ledd i et samarbeidsprogram mellom samer i Nordland og vepsere i Russland.

 

Forstudiet  tok dels utgangspunkt i at det er dokumentert gjenstandsfunn fra 900 tallet som viser at det har vært kontakt mellom folkegrupper i Russland og Tysfjord (Andersen 2007), og at denne kontakten også gjenspeiles i samiske stedsnavn i området. Dels reflekterer det også Árrans strategiske valg om et forpliktende engasjement overfor Russland som geografisk sammenfaller med Nordland fylkeskommunes vennskapssamarbeid. Samarbeidet er også i samsvar med mål og strategier vedtatt av Regjeringen, Sametinget i Norge, Nordland fylkeskommune og Barentssamarbeidet.

Under forstudiet er en blitt enig om å samarbeide innenfor følgende områder: Språkutvikling, historie og arkeologi samt entrepenørskap i et urfolksperspektiv

Forstudiet vil nå bli erstattet av et eget forprosjektet som skal legge fram forslag til konkrete tiltak for gjennomføring av samarbeidet.

En delegasjon fra Árran bestående av direktør Filip Mikkelsen, prosjektleder Konrad Sætra og styreleder Tone Finnesen vil avlegge et besøk i Karelia i perioden  26 – 30. april 2009. Målet med besøket er å få avklart organisering, samarbeidspartnere på vepsisk side og formalisering av  prosjektet  gjennom en egen avtale med ministeriet i Karelia. En vil også drøfte hvordan forprosjektet kan avløses av et hovedprosjekt gjennom EU finansiering.

Forprosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.

 

Árran søker samarbeid med Vepsere i Karelen, Russland

Vepsisk delegasjon besøkte Árran


Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk