+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Avtale om nordområdesamarbeid

Fem samiske institusjoner i Norge inngikk 29.06.2006 en avtale om samarbeid om nordområdespørsmål.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk