+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Ulmutja, årudagá ja guhkesá... // Folk, hus og lange tanker...

Bårjås 2006

Bårjås 2006 handler om folk (riktig nok to spesielle personer), og det handler om der folk bor. I tillegg handler det om språket folk bruker, både til å snakke og tenke med...
  NOK 90    
Bårjås06
Så foreligger 8. årgang av Bårjås, og det er også åttende gang jeg skriver forord som redaktør. Leserkretsen og antall abonnenter har økt jevnt og trutt, så interessen for Bårjås har tydeligvis vært til stede hos dere lesere. Det vil vi gjerne takke dere for.

Tidligere år har vi tilstrebet tematiske utgivelser. I år har det vært vanskeligere å samle artikler nok til et helhetlig tema. Men vi kan i hvert fall si at Bårjås 2006 handler om folk (riktig nok to spesielle personer), og det handler om der folk bor. I tillegg handler det om språket folk bruker, både til å snakke og tenke med..

De to første artiklene handler om to markante personer i sin samtid. Vi åpner med en gammel artikkel skrevet av sogneprest Olaf Holm i 1880. Han har skrevet om ”han Nils Størk”, en original skikkelse i Tysfjord. Artikkelen er språklig modernisert og ledsages av kommentarer av lokalhistoriker Hilgunn Pedersen.

Hilgunn Pedersen har selv skrevet om en annen myteomspunnet personlighet; ”Buks-Beret”. Beret levde på midten av 1800-tallet og virket blant annet som høvedsmann på egen fembøring under lofotfisket. Hun gikk dermed langt ut over rammene for vanlige kjønnsrollemønstre i sin samtid. Likevel var muligheten til dette altså til stede i det samiske samfunnet, noe det ikke var i det norske. Så får hver enkelt vurdere hvordan kjønnsroller og likestilling arter seg i vårt nåtidige samiske og norske samfunn.

Tre av artiklene i år omhandler bosetting og hus. Lars Erik Narmo tar for seg den forhistoriske bosettinga i Vågan kommune i Lofoten, og argumenterer for at det i jernalderen var atskillig større samiske bosettinger der enn hva som har vært hevdet fram til nå.

Arnstein Brekke forteller om arbeidet med vern og restaurering av samiske bygninger innenfor tidligere Skjerstad kommune. Fra å ha ingen samiske bygninger i 1990 er det nå registrert ca 20 fredete samiske bygninger i Skjerstad, mange av disse også satt i stand. Dette bygningsvernprosjektet har medført både oppblomstring av samisk identitet og aksept for det samiske i Skjerstad.

Men bosted er mer enn bare bosettingsområde og bygninger. Med utgangspunkt i Tysfjord gir Sunniva Skålnes oss et innblikk i bostedets tilknytning til det sosiale landskapet, og til bruks- og minnelandskapet. Hun hevder blant annet at mange tysfjordsamer har to heimer; en man bor på og en man lengter etter.

Lengsel er også tema i de samiske ”brudevisene”. Harald O. Lindbach skriver om å fange språket. Han gir oss eksempler på samisk poesi fra sør og nord, og på ungdommens lange tanker…

Vi håper at Bårjås 2006 får en god mottakelse og at den vil bidra til ytterligere refleksjoner omkring det samiske før og nå.

Lars Børge H. Myklevold, redaktør
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no