+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bårstua i Hulløyhamn er ferdig.

Arbeidet med Bårstua i Hulløyhamn er ferdigstilt.Prosjektet var finansiert av Kulturminnefondet og Sametinget. Svein Winters er eier av restaureringsobjektet. Foto Geir Borg

Borgstue Hulløyhamn røstvegg_300x400
Restaureringen like før sluttstrek for prosjektet ble satt.

 Bårstua er en del av kulturmiljøet på eiendommen i Hulløyhamn, som forøvrig også består av våningshus, uthus/låve, ei sammenrast smie og ei nyere hytte. I tillegg er det tufter etter fjøs og andre bygninger på eiendommen.

Árran har ledet prosjektet, hatt det faglige ansvaret, ført regnskap og utarbeider rapport.
 

Les mer om prosjektet HER.

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk