+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Oppstartkurs for barnehagens ansatte 14. mars 2016.

Bravo-leken i Árran barnehage.

I samarbeid med Árran barnehage skal prosjektleder Ellen Cecilie Triumf tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk. Det er en av Sametingets nyeste satsinger på de aller yngste i barnehagen. 

Bravo ellencecilie_680-203x300
Ellen Cecilie Triumf. Foto: Elisabeth Hunnes 02.2016

Bravo-leken er en aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver. Utgangspunkt for leken er ord-, bokstav- og billedkort. Hovedmålet med alle Bravo-aktivitetene er å legge et solid grunnlag for en god språkutvikling. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

Bravo-leken er utviklet av Intempo AS, en sosial entreprenør som koordinerer kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling. Selskapet arbeider for en helhetlig pedagogisk innovasjon for barn i aldersgruppen 0 – 3 år. Ellen Cecilie Triumf er sertifisert bravopedagog og tilbyr nå kurs i Finnmark, Troms og Nordland. Hun har mastergrad i matvitenskap fra UMB i Ås og har PPO-praktisk pedagogisk utdanning fra Samisk Høgskole. Bravo-leken gir ekstra støtte i å lære barna flere språk siden de er en del av et flerspråklig miljø, sier Ellen Cecilie. Pedagogikken bak er gjennomtenkt og det fungerer å gjennomføre i en hektisk hverdag; bravoleken gir voksne anledning til leke sammen med barna. 

 

Bravo 2_461x285
Árran barnehage på kurs. Foto: Ragnhild Lien/Árran

Triumf ser behovet – og potensialet for en ferdig samisk versjon av leken og ønsker gjennom prosjektet å tilpasse og oversette deler av Bravo-leken. Slik kan flere samiske barnehager og foreldre få muligheten til å gjøre en ekstra innsats for barnas språkutvikling – også på nord-, sør- og lulesamisk.

For samiske barn, også i samiske kjerneområder, finnes det et stort potensiale for å øke ordforrådet på samisk. Materiellet kan være med på å lære nye og bevare samiske ord, begreper og den språklig kommunikasjonen. Man kan leke både hjemme og i barnehagen, og på flere språk. Utvalget av ord og begreper i Bravo-leken er synkronisert med og sortert etter de syv fagområdene i rammeplanen og et utvalg kulturspesifikke ord er også tatt med i den samiske versjonen. Bilder og konkreter vil bli tilpasset samisk miljø der det er naturlig. Begrepene i leken legger grunnlaget for samtaler og aktiviteter resten av dagen. – Denne versjonen skal de samiske barna kunne kjenne igjen og det skal være morsomt for barna å leke med dette materiellet, sier prosjektleder Ellen Cecilie Triumf entusiastisk om den samiske Bravo-versjonen. Hun tror at flere vil få øynene opp for hvordan barn lærer og hvordan man kan få meningsfull kvalitetstid med barna.

Målet med prosjektet er å lansere en samisk versjon av Bravo-leken som kan stimulere og inspirere barnehagene til å jobbe systematisk med språklig bevissthet, begrepsforståelse og ordforråd på samisk. Et utvalg samiske barnehager og en referansegruppe fra Samisk Lesesenter er samarbeidspartnere i prosjektet som skal bli tilgjengelig for alle fra høsten 2016.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk