+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bygningsvernsamarbeid i lule- og pitesamisk område

Árran lulesamiske senter, Museum Nord - Tysfjord Museum og Bodø kommune – Bygningvernprosjektet har igangsatt samarbeid med hovedformål å identifisere samiske byggverk i lule- og pitesamisk område.
P1010039 (Medium)
Bygning fra Skarberget i Tysfjord. Foto: Árran

Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke den regionale bygningsvernkompetansen, bidra til kunnskapsoppbygging knyttet til bygningsarven og til å bevisstgjøre lokalsamfunn og eiere om de verdiene samiske byggverk representerer. Kunnskapsbyggingen og samarbeidet som skapes gjennom prosjektet kan i neste omgang bidra til å skape en helhetlig strategi i regionen. Prosjektet er finansiert av Sametinget, i tillegg til en betydelig egeninnsats.

Prosjektet vil danne utgangspunkt for videre arbeid med den samiske bygningsarven, blant annet sikring av samiske bygninger, restaureringer og verne- og forvaltningsplaner knyttet til aktuelle bygningsmiljø. Prosjektet vil også danne godt grunnlag for fremtidig forskning og forvaltning. I første omgang skal det i hovedsak gjennomføres registreringer i Skjerstad i Bodø kommune og i Tysfjord kommune høsten 2008. Det vil også bli gjennomført registreringer i Beiarn, Saltdal, Fauske, Hamarøy og Ballangen, og det vil sannsynligvis bli aktuelt å utvide undersøkelsesområdet i det videre arbeidet.

Det er mange bygninger i lule- og pitesamisk område som kan knyttes til samisk kulturhistorie. I dag finnes imidlertid liten eller ingen oversikt over disse. Utfordringen i første omgang er derfor å identifisere bygninger. Prosjektet tar utgangspunkt i Sametingets rapport ”Vern og forvaltning av samiske byggverk” (Sametinget 2003). I det lule- og pitesamiske området er det et mangfold av ulike næringstilpasninger og kulturgeografiske forløp. Reinnomadisme, markasamisk og sjøsamisk kultur er alle representert. Vi vil også vektlegge tidsspennet som er i disse områdene. Fra finneodel/sjøsamisk og markasamisk på 1600/1700-tallet fram til for eksempel bureisingsperioden (fra 1921) ligger det et stort spenn både i tid og i ulike næringstilpasninger.

For mer informasjon om prosjektet eller dersom noen har informasjon om samiske bygninger, kontakt Árran lulesamiske senter ved konservator Linda van der Spa på telefon 75 77 51 25 / 41 32 27 48, eller e-post: linda.van.der.spa@arran.no.
 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk