+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Barnehagen 2013 foto Dennis Jensen_472x315

Åhtsåmmierre 21.05.17.

Árrana mánájgárdde Ájluovtan la avta-åssudak mánájgárdde 23 sajij sámegielak mánájda 0-6 jage gaskan. Mánájgárddejahkáj 2017/2018 åhtsåp jådediddjev 1 jahkevirgen ja pedagåvgålasj  jådediddjev 0,3 jahkevirgen. Åhtsåmmierre 21.05.17.

Barnehagen av Dennis Jensen 2013_472x315

Mánájgárddejahke 2017/2018

 Åhtsåmájggemierre le 01.03.17. Ådå mánájgárddejahke álggá 21.08.2017. Árran mánájgárdde álggá 14.08.2017.

Arran hovedinngang Fredrik Forsberg _93A2265_400x257

Pressekonferanse i Bodø fredag 3. juni 2016.

Fredag 3. juni 2016 ble det avholdt pressekonferanse i Bodø på fylkeshuset hvor det ble kjent at Árran har mottatt penger fra Nordland fylkeskommune og Sametinget til å gjennomføre et forprosjekt for å renovere og bygge ut Árran.

 

Arran barnehage utsnitt med tekst_389x214

Søknadstrist: 20. juni 2014.

Árran Mánnájgárdde/ barnehage på Drag er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for samiskspråklige barn i alderen 0-6 år. Ledig stilling som styrer 1 årsverk og pedagogisk leder 1,4 årsverk. Søknadstrist: 20.06.14.

 

 

Utstillingen Barnas verden 2013

Åhtsåm sajev Árrana mánájgárddáj / Søknad om barnehageplass i Árran mánájgárdde

Søknadsfrist 01.03.14. Trykk på "Les mer" for å finne søknadsskjema.

 

Árran barnehage

Deltid pedagogisk leder - 30%.

Árran mánnájgárdde/barnehage på Drag er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for samiskspråklige barn i alderen 0-6 år. Virksomheten har  pedagogisk leder i 100% stilling, antall barn gjør det nødvendig å styrke denne ressursen. Søknadstrist: 24.01.14.

 

Barnens rajd webside

Raiden omfatter 14 rein og utstyr for to hushold.

Raiden vil bli satt opp i Bibliotekbygget på Árran i løpet av neste uke. Fra 15. april kan skoleklasser, barnehager og andre grupper (ideelt mellom 6-12 år)booke tid for å kjøre raid.
 

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk