+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Knut H. Sivertsen. Báhko forlag 2012.

Historier rundt kaffebålet / Subttsasa dållågáttes

Boka er historier fra pitesamisk område i Norge, forfatterens hjemtrakter. Her finnes både egenopplevde hendelser og historier han har fått fortalt fra andre. Hans levende fortellerstil bygger videre på gamle muntlige fortellertradisjoner. Boka har parallell norsk og lulesamisk tekst, og er en frittstående oppfølger av Det hendte i fjellene, som kom i 2009.

Utgivelsen av boka er støttet av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Språk: norsk og samisk
 NOK 150,-    
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Webshop

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no