+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Anne Kalstad Mikkelsen: Natur og mennesker i pitesamisk område.

Ny mastergrad på Árran.

Anne Kalstad Mikkelsen er tilbake på Árran etter studiepermisjon. Hun avsluttet sitt masterstudie våren 2013 med masteroppgaven «Natur og mennesker i pitesamisk område».

Anne Kalstad Mikkelsen i Ristin lavvo
Kunnskap åpner dører. Anne Kalstad Mikkelsen i Risstin-lavvo, sin egen oppfinnelse. Foto: Lokalavisa NordSalten

 

Anne Kalstad Mikkelsen avsluttet sitt masterstudie våren 2013 med masteroppgaven «Natur og mennesker i pitesamisk område». Kalstad Mikkelsen var ansatt som formidlingsleder og fikk høsten 2011 permisjon i to år for å følge et erfaringsbasert masterprogram i  kultur og profesjon ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hun ble inkludert i forskningsprosjektet ” Från kust til kyst – Áhpegáttest áhpegáddáj". Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området på norsk og svensk side».

Masterstudiet er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS). Det er i all hovedsak SANKS som står for finansieringen av studiet. Masteren i kultur og profesjon tilhører fagfeltet kulturpsykiatri, som er et prioritert forskningsområde internasjonalt og UiT har knyttet til seg samarbeidspartnere både fra Skandinavia og England i anledning studiet.

Tellingen i pitesamisk område LM Hjortfors
Tellingen - Diellek? Foto: Árran /L.M. Hjortfors.

I masteroppgaven fokuserer Anne på identitet, selvforståelse, fornorskning og naturforståelse i pitesamisk område på ”norsk” side. Forskningsspørsmålene var:

  • Hvilke tap medførte fornorskningen for pitesamene?
  • Hvordan har fornorskningen påvirket pitesamisk identitet og selvforståelse?
  • Hvordan kommer pitesamisk selvforståelse til utrykk i dag?

 

LENKER:

Universitetet i Tromsø, omtale av forskningen: Natur og mennesker i pitesamisk område.

Saltenposten 1. okt 2013: Artikkel - Forståelsen for natur lever ennå.

Masteroppgaven som PDF finner du HER.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk