+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Guovvamáno - februar 2017

Duodjebagádallam Árranin - duodjeveiledning på Árran

Duodjebagádallam Lillian Urheimajn, guovvamáno 2017, duodjelanján Árranin
Duodjeveiledning med Lillian Urheim, februar 2017, i duodjelokalene på Árran. 

 
 

Ájgge - tid
mánnodagá 20/2, kl 16.00 - 22.00
dijstagá 21/2, kl 10.00 - 19.00
gasskavahko 22/2, kl 10.00 - 15.00

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no