+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Samisk kulturarv på vei hjem til egen forvaltning. 8. juni 2017 kl. 15.00

Åpning av utstillingen Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Utstillingen Bååstede tar for seg tilbakeleveringen av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge. Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv.

Program for åpningen: Åpning av museumsleder Harrieth Aira.  Sissel Mikkelsen, rådgiver i Sametinget; Bååstede-prosjektet. Kulturelt innslag.

Samisk museumsmateriale v/Norsk folkemuseum
Samisk museumsmateriale v/Norsk folkemuseum Foto: Håkon Harriss, Norsk Folkemuseum.

Utstillingen ble først åpnet under «Tråante 2017»

 

Utstillingen ble første gang visst i Trondheim som del av feiringen «Tråante 2017»  til minne om det nasjonale samiske møtet i 1917. Mer enn to tusen samiske gjenstander fra samlingen ved Norsk Folkemuseum tilbakeføres til samiske områder, og der ivaretas ved de seks museumsenhetene som ligger under Sametingets forvaltning. De samme museene har valgt ut gjenstander, bilder og tekster til utstillingen. Til sammen gir de et bilde av den rike arven som gjennom dette prosjektet kommer hjem til Sameland – Sábme.

 

Partnere i prosjekt Bååstede er: Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de 6 samiske enhetene (Tana og Varanger Museumssiida, RiddoDuottarMuseat, Senter for Nordlige Folk, Várdobáiki Museasiida, Árran  –  lulesamisk senter og Saemien Sijte  –  sørsamisk museum og kultursenter).

 

Utstillingen «Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv» vises på Árran i perioden 8. juni til 21 august

 

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no