+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Onsdag og torsdag 5-6. april 2017

Konferanse om lulesamisk bibeloversettelse på Árran

Program onsdag og torsdag
Hvordan oversette Bibelen til Lulesamisk? Bibelselskapene i Sverige og Norge i samarbeid med Luleå stift og Sør-Hålogaland bispedømme arrangerer konferanse om lulesamisk bibeloversettelse på Árran, lulesamisk senter, onsdag 5. og torsdag 6. april.

gammel bibel.jpgUnder åpen kveld om bibeloversettelse, fra kl 19:00 - 201:30, får du møte oversetterne, lytte til ny lulesamisk bibeltekst fra Det gamle testamentet, og stille spørsmål og komme med kommentarer og innspill. Det blir også en presentasjon av det lulesamiske bibeloversettelsesprosjektet.

Konferansespråk: Lulesamisk/Svensk/Norsk

Fra møte i Jokkmokk, høsten 2015 "Lulesamisk bibeloversettelse"

Julevsáme bælláj >>>

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no