+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Søknadstrist: 21.05.17.

Ledig stilling - Árran mánájgárdde/barnehage

Árran mánájgárdde/barnehage på Drag er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for samiskspråklige barn i alderen 0-6 år. For barnehageåret 2017/2018 søker vi etter vikar for styrer 1 årsverk og pedagogisk leder 0,3 årsverk. Søknadstrist: 21.05.17. 

 

Barnehagen 2013 foto Dennis Jensen_472x315
Foto: Dennis Jensen/ Árran

STYRER 1 årsverk

Det kreves at du:

- har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig
  og pedagogisk kompetanse.

- behersker lulesamisk skriftlig og muntlig.

- har erfaring fra tilsvarende arbeid.
 

PEDAGOGISK LEDER 0,3 årsverk

Det kreves at du:

- har førskolelærerutdanning, eller annen relevant utdanning

- behersker lulesamisk skriftlig og muntlig

- har erfaring fra tilsvarende arbeid

Andre søkere med relevant anvendbar kompetanse oppfordres også til å søke.

 

For begge stillingene gjelder:

Før tiltredelse må politiattest fremvises (jf. Barnehageloven §19).

Menn oppfordres spesielt til å søke.

Vi tilbyr:

- Lønn og arbeidsbetingelser etter institusjonens lønnsplan

- Medlemskap i institusjonens pensjonsordning

- Muligheter for barnehageplass

Søknadstrist: 21.05.17

Nærmere opplysninger gis av styrer Agnete Johnsen, tlf. 75 77 51 00 eller e-post: manajgardde@arran.no

Søknad med CV, referanser og attester sendes til:
Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: poassta@arran.no

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no