+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Temakveld med Jon Kyllingstad på Árran torsdag 11. mai 2017 Kl 18:30.

«Rase» : vitenskap og ideologi.

I 1921 hadde Tysfjord besøk av forskere fra Universitetet i Oslo som fotograferte, observerte, målte og sammenlignet den lulesamiske befolkningens ytre fysiske kjennetegn. Målet var å avklare befolkningens «rasemessige» identitet, opphav og forhistorie. Undersøkelsene var ledd i et landsomfattende raseantropologisk kartleggingsprosjekt og del av et stort og prestisjetung internasjonalt forskningsfelt. 

 

 

Schreiner avhandling_445x666

Foredraget drøfter noen aspekter ved denne forskningens internasjonale og nasjonale vitenskapshistoriske og samfunnsmessige bakgrunn og implikasjoner. Etter foredraget settes av litt tid til spørsmål og kommentarer. Foredragsholder Jon Røyne Kyllingstad er på Árran i anledning at Norsk Teknisk Museum ønsker å avlegge Árran et besøk og diskutere evt mulig fremtidig samarbeid. Våre museer har tidligere hatt samarbeid gjennom BRUDD-nettverket.

Jon Røyne Kyllingstad (PhD) er historiker og førstekonservator ved Norsk Teknisk museum, og har i flere år jobbet med vitenskapshistoriske spørsmål knyttet til ideer om rase, genetikk, etnisitet, kultur og historie. Han har utgitt bøkene Kortskaller og langskaller (2004) og Measuring the Master Race (2014), om norsk fysisk-antropologisk raseforskning. Han leder nå det vitenskapshistoriske forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing (http://www.ethnicityandrace.com/som tar for seg «rase» og «etnisitet» og forskning på human genetisk variasjon fra ca 1945 til i dag. Han er også leder for utstillingsprosjektet Blod bein og DNA som springer ut av forskningsprosjektet.

Kyllingstad presenterer også planene for en ny utstilling ved Norsk Teknisk Museum, som tar for seg tidligere tiders raseforskning og nåtidas DNA-forskning. Utstillingen stiller spørsmål om hvordan slik forskning har påvirket og blitt påvirket av allment utbredte ideer, forestillinger og stereotypier om «rase», etnisitet, opphav og identitet. 1920-tallets raseforskning i Tysfjord er blant de historiske eksemplene vi tenker å behandle i utstillingen. Vi er særlig opptatt av de fotografiene som forskerne tok og av selve møtet mellom raseantropologene og deres «forskningsobjekter» blant lulesamene. Hva var premissene for dette møtet? Hvordan så forskeren på sine «forskningsobjekter» og hvordan så «forskningsobjektene» på forskerne? Hvem var de, de menneskene som ble målt og undersøkt og avbildet, og ikke minst; hvordan bør vi i dag forholde oss til disse bildene og til de minnene om mennesker i fortida som disse bildene representerer? 

Tid:    Torsdag Kl. 18:30 - ca 19:45 (Foredraget er på ca 35-45 min).

Sted:  Árran auditorium

Kaffe og kjeks i kantina etterpå. 

 

NRK Sápmi: "– Vi må fjerne alt det skammelige med forskningen."

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no