+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

B1999

Dutkam julevsáme guovlon Forskning i lulesamisk område

 NOK 60    
B2000
Læstádianissma - Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij
Læstadianismen - Fra en ropende røst til en voksende blomst
 NOK 60    
B2003
Politihkka, láttaga ja identitehtta
Plitikk, multebær og identitet
 NOK 60    
B2004
Fuolkke, juolge ja stiebila - nuorran Sámen
Røtter, føtter og slagstøvler - om å være ung i Sábme
 NOK 60    
Bårjås06
Ulmutja, årudagá ja guhkesá...
Folk, hus og lange tanker...
 NOK 90    
Bårjås08 forside
Valjesvuohta
Mangfold
 NOK 110    
Bårjås2009forside
Kulturmujto
Kulturminner
 NOK 110    
Bårjås10

Dán jagávj Bårjås le oasen.

Kultuvrra ja luonndoárbbe
Kultur og naturarv
 NOK 110    
Bårjås 2011

Dán jagávj Bårjås le oasen.

Sáme – dutkamobjevtas dutken
Samer – fra forskningsobjekt til forskere
 NOK 110    
Bårjås 2012 crop

Iellemvuoge - boatsojæládus, varresvuohta ja dutkametihkka /
Livsmønster - reindrift, helse og forskningsetikk

Redaktører: Lars Magne Andreassen og Line Merete Skarvik
Øvrig redaksjon: Lis-Mari Hjortfors, Samuel Gælok.
Språk: norsk og samisk
 NOK 110    
Giella Sami - SamiskGiella Norsk - Norwegian

Oases

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no