+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bååstede banner_474x288

Åpning av museumsleder Harrieth Aira 08.06.2017

Buorisboahtem vuosádusrahpamij. Dát la Árrana giessevuosádus ja vuosádus la aj ájnas tiemá birra, Bååstede – mij la oarjjelsámegiellaj ja mij merkaj máhtsadibme. Miján li dán bále aj guosse Atlantar-ábe nuppet bieles, så dan diehti dålkkuduvvá ieŋŋils giellaj uddni.

Velkommen til utstillingsåpning. Dette er Árrans sommerutstilling og omhandler tema Bååstede, som betyr tilbakeføring på sørsamisk. Vi har i dag gjester fra andre siden av Atlanterhavet, av den grunn tolkes det i dag til engelsk, i stedet for norsk.

Dat vuosádus sjaddá dánná ålles giesev gitta bårggemáno 21. Bæjvváj. / Utstillingen står til 21. august.

Samisk design Svakko fb

Duodjeveiledning på Árran - juni 2017

Duodjebagádallam Lilian Urheimajn - biehtsemánno 2017
Duodjeveiledning med Lillian Urheim - juni 2017

Lilian Urheim

Tider: Mandag: 29.05.2017 kl 19.00 til kl. 23.00, tirsdag 30.05.2017 kl. 11.00 til 19.00

NY TID!!! tirsdag 18.04.2017 kl 17-22, onsdag 19.04.2017 kl 11-20

Slieppha detalj.jpgMønsterkonstruksjon - lær å lage koftemønster til deg selv og andre.  Vi har papir, du trenger bare ta med et gammelt laken eller noe annet tøy, saks og målebånd. 

NY TID: tirsdag 18.04.2017, onsdag 19.04.2017, samme tidspunkt (framskyndet pga begravelse torsdag 20.04) 
Tider: onsdag 19.04.2017 kl 17-22, Torsdag 20.04.2017 kl 11-20 (mønsterkonstruksjon fra kl 17.00)

Duodjeveiledning med Lillian Urheim. April 2017 i duodjelokalene på Árran. 

Slieppha detalj

Tider: Onsdag 05.04.2017 kl 17.00-22.00 , Torsdag 06.04.2017 kl 11.00-19.00

 

Duodjeveiledning med Lillian Urheim, April 2017 i duodjelokalene på Árran. 

Slieppha detalj_426x284

Duodjeveiledning med Lillian Urheim.

Tider: Onsdag: 22.03.2017 kl 17.00 til kl. 22.00, torsdag 23.03.2017 kl 17.00 til kl 22.00 

Slieppha detalj

Guovvamáno - februar 2017

Duodjebagádallam Lillian Urheimajn, guovvamáno 2017, duodjelanján Árranin
Duodjeveiledning med Lillian Urheim, februar 2017, i duodjelokalene på Árran. 

 
 
Slieppha detalj

Januar 2017

Tider: Tirsdag 24.01. 2017 kl. 17.00 til kl. 22.00, Onsdag 25.01 kl 11.00 til kl. 19.00.

Invitasjon_Bente-Geving-2017_2-korr

Utstillingen kan sees på Árran i perioden 2. februar - 16. mai 2017.

RINGEN er en dialog og en hyllest til kunstnerens samiske formødre med fotografier, lyd og installasjoner.  Tittelen på utstillingen refererer til ringen Bente Geving fikk fra sin mor, Margit Ellinor, som hadde slektsbakgrunn fra samebygda Sandnes i Sør-Varanger. Samtidig som utstillingen er en sammenveving av nye og eldre verk viser den til Gevings personlige historie som kan forstås som en sirkulær reise med ringen som symbol på vandringen over generasjoner og fortellinger som kan bidra til sammenheng og helhet. 

Slieppha detalj

Januar 2017

Tider: Onsdag 11.01. 2017 kl. 17.00 til kl. 22.00, Torsdag 12.01 kl 11.00 til kl. 19.00.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no