+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Læstadianske bilde Norsk

fra 1850 til andre verdenskrig

Forfatter: Kurt Tore Andersen Antall sider: 88 Språk: Norsk og Samisk Forlaget Báhko

 NOK 10    
B1999

Dutkam julevsáme guovlon Forskning i lulesamisk område

 NOK 60    
B2000
Læstádianissma - Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij
Læstadianismen - Fra en ropende røst til en voksende blomst
 NOK 60    
B2003
Politihkka, láttaga ja identitehtta
Plitikk, multebær og identitet
 NOK 60    
B2004
Fuolkke, juolge ja stiebila - nuorran Sámen
Røtter, føtter og slagstøvler - om å være ung i Sábme
 NOK 60    
Bårjås06

Ulmutja, årudagá ja guhkesá... // Folk, hus og lange tanker...

Bårjås 2006 handler om folk (riktig nok to spesielle personer), og det handler om der folk bor. I tillegg handler det om språket folk bruker, både til å snakke og tenke med...
  NOK 90    
forsidebårjås07

Subttsasa, árvo ja boahtteájgge. /// Fortellinger, verdier og framtid.

Tidligere har hver utgivelse av Bårjås hatt nokså avgrensede tema. I år har det ikke blitt slik. Artiklene har likevel det til felles at de er fortellinger om verdier på ulike plan – både i fortid og framtid.
 NOK 90    
Bårjås08 forside

Valjesvuohta / Mangfold

Dette er den tiende årgangen av Bårjås siden den første ble utgitt i 1999. Lars Børge H. Myklevold er avtroppende redaktør og vi ønsker å takke ham for utmerket innsats i alle disse årene.

Språk norsk og samisk
 NOK 90    
Bårjås10

Kultuvrra ja luonndoárbbe. // Kultur og naturarv.

Arets Bårjås omhandler natur- og kulturarv. 2010 er også FNs internasjonale naturmangfoldår. I Norge har vi fått en ny naturvernlov fom 2009, lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
 NOK 110    
Bårjås 2011

Sáme – dutkamobjevtas dutken. /// Samer – fra forskningsobjekt til forskere.

Under några års tid har Árran medvetet valt att arbeta med personliga berättelser som ett genomgående tema i såväl utställningar, temakvällar, föreläsningar osv. I arbetet med Forskningsinstitutetet för urfolksstudier, har en av målsättningarna varit att forskningen som bedrivs om samer ska ske, i så lång utsträckning som möjligt, utifrån ett urfolksperspektiv.
 NOK 110    
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no