+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget 2. juni 2016.

Fagprøve avlagt på Árran.

Prøvenemda bedømte kandidaten Mathias Mikkelsen til meget godt, da han i dag avla fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Árran.

Mathias Mikkelsen fagprøve 2 jun 2016
Foto: Árran/Ragnhild Lien

I vinter avla Mathias Mikkelsen en teoretisk privatisteksamen for å kvalifisere seg til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget, etter å ha jobbet i mange år som barnehageassistent i Árran Mánnajgárdde. Det er slik at personer med lang praksis i et fag, kan avlegge fagprøve i faget som privatist. Både på den teoretiske prøven og den praktisk rettede fagprøven, må kandidaten vise at han/hun behersker fagkravene i læreplanen for aktuelt fag. 

Fagprøven var lagt opp slik at første dag måtte Mathias planlegge hvilke aktiviteter han skulle ha med barna prøvedagen. Neste dag var det å gjennomføre planene. Kandidaten kommuniserte på samisk med barna og på norsk med prøvenemda, noe 4-åringene bet seg merke i. De ble noe overrasket over at Mathias kunne norsk. Samisk kompetanse i språknemda i en samisk barnehage, er dermed et av mange språklige ønskemål. Videre måtte han evaluere hvordan planene gikk, hva som fungerte og hva han kunne ha gjort annerledes. Prøven ble avsluttet med prøvenemdas konklusjon, som var at kandidaten klarte fagprøven meget godt.

Prøvenemda bestod av Eva Bruvold og Monica Sundsfjord (prøvenemdas leder).

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk