+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Seminar på Árran den 12. og 13. april 2016

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Hva vet vi om helse og levekår til den samiske befolkningen og hva trenger vi mer kunnskap om? Hvilke forhold har betydning for helse og livskvalitet for den samiske befolkningen?

 

Portrettene i museet_453x290

Kan fornorskningen ha medført flere og større konsekvenser for lokalsamfunn, familier, og helsen til enkeltindivider enn det vi til nå har antatt?

Foruten å presentere kunnskap fra samisk og annen helseforskningen vil vi med dette seminaret legge vekt på personlige fortellinger om fornorskning, assimilering, tap, smerte, håp, mestring og forsoning.

Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran –Julevsáme guovdasj /Lulesamisk senter. 

Hele programmet:Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning.pdf

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Seminarer

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no