+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

kongen

Samisk kulturarv på vei hjem til egen forvaltning. 8. juni 2017 kl. 15.00

Utstillingen Bååstede tar for seg tilbakeleveringen av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge. Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv.

Program for åpningen: Åpning av museumsleder Harrieth Aira.  Sissel Mikkelsen, rådgiver i Sametinget; Bååstede-prosjektet. Kulturelt innslag.

Anders Kintel 2

Vedtak om opprykk er formalisert i desember 2015.

Dosent og professor er to toppstillinger i universitet og høgskole. Førsteamanuenser kvalifiserer til opprykk som professor og førstelektorer til dosent.  

 

Mørsvikbotn offerstein Oddmund Andersen_300x199

Informasjonsmøte i Mørsvik 29. april 2015 Kl 18.00.

Árran lulesamisk senter skal dokumentere kulturminner i Mørsvikbotn. Hovedfokus vil være å dokumentere en offerplass.

Velkommen til informasjonsmøte.

Sume – the Sound of a Revolution

Film om ungdommer som starter et rockband på Grønland

Tirsdag 10.02 kl. 11.30 i auditoriet på Árran avslutter vi nasjonaldagsfeiringen 2015 (som har hatt Grønland som tema) med filmen SUME-the Sound of a Revolution.

Filmen anbefales på det sterkeste

Digitale fortellinger vgs samisk okt 2014

Undervisning i lulesamisk for videregående skole foregår fra Árran.

Den som vil lese lulesamisk i vderegående skole, blir "innrullert" via sin egen skole til Árrans språkavdeling på Drag, hvor det er ansatt flere samisklærere.

Nye testamente 1755 utsnitt

På Árran finnes bøker på lulesamisk.

I anledning Språkåret 2013 har Árran laget ei bokutstilling med gamle og nye bøker på lulesamisk. Den eldste er fra 1755. 

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no