+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Forsknings- og dokumentasjon om grenselostrafikken under 2. verdenskrig

Árran lulesamisk senter er gitt ansvar for forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om grenselostrafikken under 2. verdenskrig. Prosjektet vil ha fokus på den generelle grenselostrafikken og ikke på grenselosene som enkeltmennesker.

Mål:

Prosjektet skal gjøre en:

  • Historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i samiske områder generelt, og i Tysfjord spesielt.
  • Kulturfaglig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og etterkrigshistorie.
  • En analyse av de samiske grenselosenes manglende anerkjennelse etter 2. verdenskrig. Prosjektet vil ha et særlig blikk på den manglende anerkjennelse av de samiske grenselosene som mulig uttrykk for fornorskningspolitikken og den alminnelige oppfatning av samene i det norske samfunn både før og etter 2. verdenskrig.

 

Organisering:

Det faglige ansvar for prosjektet er lagt til en prosjektgruppe med følgende sammensetning:

  • Faglig ansvarlig: Dr. art i historie, Marianne Neerland Soleim, Falstadsenteret
  • Professor dr. philos Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Bodø
  • Prosjektleder: Seniorforsker dr. art Oddmund Andersen, Árran lulesamisk senter
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk