+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordland fylkeskommune inngår samarbeidsavtale med Árran Lulesamisk senter om etablering av forskningsinstitutt for urfolksstudier og bevilger et tilskudd inntil kr 1 330 000,- som fylkeskommunens andel til gjennomføring av prosjektet i 2009 og 2010.
Árran logo

Utredningsrapporten

Rapporten "Etablering av Forskningsinstituttet for urfolksstudier på Árran" ble godkjent av Árrans styre 17.april 2009. Utredningen beskriver tiltak i et utvidet samisk institusjonelt og forskningsmessig regionalt handlingsrom.
Fire millioner kroner fra dagens tildeling av DA-midler går til etablering av Forskningsinstitutt for urfolksstudier ved Árran lulesamiske senter.
Prosjektarbeidet er kommet godt igang og det er avviklet 3 møter i gruppa. Arbeidet med innhold og dokumentasjon vil ta noe lengre tid enn opprinnelig planlagt.
I 2007 la Árran fram en omfattende rapport som hadde til formål å belyse hvordan Árran kan utvikles til en kompetanseinstitusjon innen kunnskap, fornyelse og verdiskapning i det lulesamiske området.
Avtale Hibo - Arran
Fredag 13.04.2007 inngikk Árran og Høgskolen i Bodø en avtale om etablering av et Forskningsinstitutt for urfolksstudier.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk