+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Demenshefte på norsk og lulesamisk.

Frivillige viser vei!

I anlednimng språkåret har Nasjonalforeningen for folkehelsen utarbeidet et informasjonshefte om demens på norsk og lulesamisk.

Demensinfo norsk og lulesamisk

 

Informasjonsmaterialet til Nasjonalforeningen for folkehelsen er finansiert gjennom Demensplan 2015 og Stortingets bevilging til satsningen på å gi et bedre tilbud til pårørende til personer med demens. Helsedirektoratet har gitt Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ansvar for gjennomføring av satsningen.

Et av tiltakene til Nasjonalforeningen for folkehelsen er altså å utvikle og utgi et informasjonshefte på norsk og samisk. Tidligere har Diabetesforbundet laget et tilsvarende hefte på norsk og lulesamisk, den ble lansert på Árran i desember 2012. Árran har fått en del eksemplarer av Demensheftet, disse kan fås gratis på Árran, så langt beholdningen rekker.

Over 70 000 mennesker i Norge har demens! Årlig kan vi legge til 10 000 nye personer med sykdommen.De fleste er eldre mennesker, men 2-3000 mennesker i Norge under 65 år har demens. Det gjøres en stor forskningsmessig innsats innenfor demensfeltet.

 

Relaterte artikler:

Symptomatisk behandling ved Alzheimers sykdom.

Árran støtter Alzheimerdagen.

 

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk