+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Giella

logo_text_1_websida

Tre generationer berättar om det samiska språket

prosjevta birra

Ájádusájt ja ájggomusájt tjoahkkit sámegielaj birra ja daj boahtteájgev

Åtsådallama gielas tjalmostuvvi aj

Dájt åvddånbuktet vuosádusáj, artihkkalij ja álmmuktjåhkanimij

manen

Sámegielajt nannit nav vaj árggabiejven gulluji ja vuojnnuji

gåktu

Vuorrasappo ja nuora li aktan ja aktu viesso sáme giellabirrusa

árvvo

Giella le diehtogálldon midjij ja vaddá sáme árvvovuodov mij la mijá histåvrås ja dálásj ájges

Giella subtsas gåsi gullu ja midjij identitehtav vaddá.

prošeavtta birra

Čoaggit jurdagiid sámi giela ja boahtteáiggi birra

Vásáhusat gielas maid čalmmustahttojuvvojit

Ovdanbuktit daid čájáhusaid, artihkkaliid, gávnnademiid j.n.a. hámis

manin

Nannet sámigiela vai dávjjibut gullo ja oidno árgabeaivvis

got

Boarrásit ja nuorat ovttas ja okto ráhkadit ealli sámi giellabirrasiid

árvu

Giella lea diehtogáldu mii addá minsiidda sámi árvovuođu huksejuvvon min historjjás ja dálááiggis

Giella addá gullevašvuođa ja identitehta.

om projektet

Samla tankar och idéer kring det samiska språken och dess framtid

Også erfaringer om språket vil være i fokus

Presentere dette i form av utstillinger, artikler och folkemøter

varför

Stärka de samiska språken så att det hörs och syns mer i vardagen

hur

Äldre och yngre skapar tillsammans och var för sig levande samiska språkmiljöer

värdet

Språket är kunskapskällan som ger oss en samisk värdegrund byggd på vår historia och nutiden

Språket gir oss tilhørighet og identitet.

www.giella.se

Logorad 50

Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk