+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

På Árran-lulesamisk senter, auditoriet torsdag 28. januar 2016.

God deltakelse på krigsminneseminar.

​Seminaret var offisiell åpning av krigsminneløypa som ledd i arbeidet med å dokumentere grenselosvirksomhet og flyktningtrafikk under andre verdenskrig. Høsten 2015 satte Árran opp skilt langs Grenseleden fra Sørfjord i Tysfjord til Sverige. 

Krigsminneseminar  Oddmund Andersen 28012016_474x308
Forskningsleder Oddmund Andersen, Árran. Foto: Ragnhild Lien/Árran

Målsettingen med prosjektet var bl.a. å dokumentere ulike spor knyttet til flyktningtrafikken. Som ledd i et formidlingsopplegg, er det satt opp skilt som forteller noe om denne fluktruten. Det er i tillegg laget en brosjyre og man har tatt i bruk moderne teknologi. Ruten som ble valgt til formidling er fra Sørfjord til Sverige.  Árran har også registrert kulturminner langs Grenseleden, som er sammenfallende med krigsminneløya og følger en gammel vandrinngsled fra Sørfjorden til Ritsem i Sverige. Oddmund Andersen og Peder Pedersen har jobbet med prosjektet.

Les også: Krigsminner i Nord-Salten.

Krigsminneseminar  Tor Asgeir Johansen og Samuel Gølok 28012016_467x426
Ordfører Tor Asgeir Johansen og tolk Samuel Gælok. Foto: Ragnhild Lien/Árran

 

Grenseleden er et samarbeidsprosjekt mellom Tysfjord kommune, Gällivare kommun og Sörkaitum sameby, der den 62 km gamle vandringsleden ble gjenopprettet. Ordfører Tor Asgeir Johansen, Tysfjord kommune og reineier Bertil Pittja, Unna tjerusj /Sörkaitum sameby, markerte åpningen av krigsminneløypa med hver sin tale.

Ordføreren minnet om at vandringsleden forbinder to land og tre kulturer. Tilretteleggingen innebærer at flere kan få tilgang til det rike natur- og kulturhistoriske landskap som kjennetegner grenseområdene rundt Tysfjord og Gällivare.

Grensetraktene mellom Tysfjord og Gällivare er først og fremst et samisk bruksområde. Leden går gjennom et landskap der stedsnavn, vegatasjon og dyreliv, samt rester etter boplasser, reingjerder, melkeplasser og offersteder, vitner om samisk virksomhet og ferdsel.

Krigsminneseminar  Bertil Pittja og Samuel Gælok 28012016_456x434
Reineier Bertil Pittja og tolk Samuel Gælok. Foto: Ragnhild Lien/Árran

Grenseleden går gjennom kaitumsamenes tradisjonelle bruksmark. Bertil Pittja har vært en del av naturen der, fra sin barndom og har hørt historier om hvordan det var før. I sin tale lokket han sine tilhørere til å bruke Rádjebálges /Grenseleden, gjennom sitt og sine forfedres landskap, vandre i det landskapet med sine vakre vann, saftige gress og frie fuglesang.

 

Øvrige foredragsholdere:

Grenseleden – og flyktingtrafikken til Sverige under andre verdenskrig v/reineier Bertil Pittja; Unna tjerusj /Sörkaitums sameby, Gällivare, Sverige og Lars Israelsson, kultursekretær Gällivare kommune, Sverige.

Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland 1942-1945 v/Finn Rønnebu, konservator, Saltdal – Nordlandsmuseet.

Nordmenn mot nordmenn - opprullingen av flyktningtrafikken i Tysfjord v/Arne Håkon Thomassen, arkeolog og seniorrådgiver, Sametinget - Tysfjord.

Krigsfangene på Engeløya i Steigen v/Eva-Ditte Donat, museumskonsulent, Steigen – Nordlandsmuseet.

 «Krigen og kildene -  krigshistorie fritt etter hukommelsen, eller mangel på de viktige primærkildene» v/Kjetil Korsnes, forfatter og lokalhistoriker, Bodø.

Logoer
Prosjektet er finansiert av Sametinget, Nordland Fylkeskommune, Riksantikvaren og Árran lulesamisk senter.
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Seminarer

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no