+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940- 1945. Nytt opplag i salg nå.

Grenselos i grenseland - 2. opplag

Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940- 1945  

(ISBN 9788281042520) Utgitt Orkana Akademisk 2015

  NOK 389.00    
^E837E57132825100FF5F4CC748D2E6378CEC5109FC01CB6ABB^pimgpsh_fullsize_distr

 

Denne bokengir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under okkupasjonsårene.

Det er lagt vekt på å skildre lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms. Tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger forteller om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken.

Arbeidet som grenselos var slitsomt og farefullt, og flere av losene utsatte både seg selv og sin familie for livsfare. Boken viser det omfattende arbeidet tyskerne la i å forhindre flukt over grensen til Sverige, og hvor avgjørende grenselosenes kunnskap om fjellet var for å bringe flyktningene i sikkerhet. Vi får også et innblikk i hvordan både grenseloser og flyktninger ble mottatt av svenske myndigheter.

De samiske grenselosene fikk tvilsom behandling i etterkrigsårene både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse. Grenselosenes innsats i Nordland har i lang tid vært glemt i norsk okkupasjonshistorie inntil de fikk oppreisning i 2005.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Webshop

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no