+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Helse rullestolsituasjon

Konferanse 18. - 19. juni 2014 på Tysfjord Turistsenter, Storjord.

Universitetet i Nordland inviterer til konferanse om HELSETJENESTER I FRAMTIDENS DISTRIKTSNORGE, 18. - 19. juni 2014 på Tysfjord Turistsenter, Storjord.

 

Lars Andreassen ingressbilde

Direktøren inviterer til bålmøte på samisk tradisjonelt vis.

Direktør Lars Andreassen sier at poenget med helsesentret er å sikre likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen som jo er lovpålagt, samtidig som hele befolkningen og Nord-Salten kommunene tjener på dette.  Det er derfor i et slikt perspektiv ikke riktig å stoppe planarbeidet. Å involvere øvrige ansvarlige myndigheter er også viktig.

 

 

 

 

Anne Kalstad Mikkelsen

Anne Kalstad Mikkelsen: Natur og mennesker i pitesamisk område.

Anne Kalstad Mikkelsen er tilbake på Árran etter studiepermisjon. Hun avsluttet sitt masterstudie våren 2013 med masteroppgaven «Natur og mennesker i pitesamisk område».

Demensinfo ingress

Demenshefte på norsk og lulesamisk.

I anlednimng språkåret har Nasjonalforeningen for folkehelsen utarbeidet et informasjonshefte om demens på norsk og lulesamisk.

Temakveld 26.9. Beiarn - naturbilde

Torsdag 26. september kl 18.00 i Beiarn

Velkommen til temakveld på Duoddara Ráfe i Beiarn.

Lesing - samisk helbredelse

Onsdag 18. september kl. 19.00

Temakveld på Árran : «Helsepersonell, pasienter  og  helbredelse»  ved Anette Langås Larsen , forsker ved UIT. 

Bilde av Árran

Árran ásat semináratjav ragátmáno 10. biejve kl.13-15./ Árran arrangerer miniseminar 10.september kl. 13-15.

Demenskonferanse i Bodø feb 2013

Demensutredning tilpasset samisk språk og kultur.

11. og 12. februar 2013 arrangerte Árran, i samarbeid med Universitetet i Nordland, en konferanse om demensutredning tilpasset samisk språk og kultur i Bodø.

 

diabetesinfo på lulesamisk

17.november 2012 lanserte Diabetesforbundet infohefte på lulesamisk.

Det var Nord Salten Diabetesforbund som presenterte det lulesamiske informasjonsheftet om diabetes, i forbindelse med markeringen av Verdens Diabetesdag på Árran.
 

God diabetesmat på Arran 171112 Diabetesdag

Nord Salten Diabetesforbund på Árran 17. november.

Folk stod i kø for matråd og måling av blodsukker, da Nord Salten Diabetesforbund stilte opp på Árran - lulesamisk senter / julevsáme guovdásj lørdag 17. november 2012 i anledning Verdes Diabetesdag.


Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk