+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Konferanse 18. - 19. juni 2014 på Tysfjord Turistsenter, Storjord.

Helsetjenester i fremtidens distriktsnorge.

Universitetet i Nordland inviterer til konferanse om HELSETJENESTER I FRAMTIDENS DISTRIKTSNORGE, 18. - 19. juni 2014 på Tysfjord Turistsenter, Storjord.

 

UIN logo
UIN
Universitetet i Nordland Foto: UIN

Universitetet i Nordland inviterer til helsekonferanse 18. og 19. juni 2014.

Universitetet i Nordland har gleden av å invitere til konferanse om HELSETJENESTER I FRAMTIDENS DISTRIKTSNORGE. Konferansen har et spennende program som vi håper kan danne ramme for meningsutveksling, faglige drøftelser og sosialt samvær. Konferansen gjennomføres i kjerneområdet for den lulesamiske befolkning i Norge.

Det gjennomgående tema for konferansen er utviklingen av en forsterket primærhelsetjeneste i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Hvordan skal vi i denne prosessen sikre oss at det nye tjenestetilbudet blir likeverdig for norsk og samisk befolkning? Hvilke faktakunnskaper har vi når det gjelder helsetjenester for samene?

Konferansen setter fokus på Samhandlingsreformen. Hva er utfordringene, og hvordan kan vi skape robuste fagmiljøer i distriktene som også kan tas i bruk som undervisnings- og veiledningsarena for våre universitet og høyskoler? I tillegg er det viktig å øke våre kunnskaper om andres erfaring og modeller for samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.

Faglitteratur_372x248
Faglitteratur. Foto: Ragnhild Lien

Kunnskapsinnhenting og -utvikling om alle disse forhold og utfordringer skal sikre best mulig grunnlag og basis for beslutningstakere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Målgruppen for konferansen er politikere, helsepersonell i offentlig forvaltning, forsknings-, utdannings- og kompetansemiljøer, brukerorganisasjoner, andre interesserte og lokalbefolkningen.

Vi starter konferansen første dag ved å sette fokus på Samhandlingsreformen og likeverdige helsetjenester.
Dag 2 er viet erfaringene med og muligheten for videre utvikling av interkommunale medisinske sentra.

Universitetet i Nordland håper at du vil trives på konferansen og oppleve at konferansen er en nyttig arena både for ny kunnskap og nett-verksbygging.

Velkommen!
Pål Pedersen
rektor

PROGRAM: Klikk på lenken nedenfor.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk