+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Lulesamisk språk, utdanning og barnehage

Árran jobber med å formidle kunnskaper på ulike nivåer innen ulike utdanningsområder, og å være et koordineringsorgan for lulesamisk språkarbeid.


Árran gir i dag undervisning i lulesamisk via videokonferanse til ulike skoler (grunn- og videreg.-) i Norge. Árran startet første gang med denne undervisningsformen i februar 1999.
Árran gjennomfører i tillegg ulike andre språkopplegg, slik som språkbad og bedriftsinterne språkkurs.
Det tilbys språkundervisning i lulesamisk:
- Grunn- og videregående skole; første- og andre språk samisk 1, 2 og 3.

Árran har bl.a gjennomført undervisning i lulesamisk språk i Budapest, Ungarn vår- og høstsemesteret 2003.

Ved sentret er også den lulesamiske barnehagen "Árran Mánnágárdde".
Barnehagen er en to-avdelings barnehage med 36 barnehageplasser.
Lulesamisk er hovedspråket i barnehagen. Barn som ikke kan samisk når de begynner får egen språklig oppfølging.

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

About Árran

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no