+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Forsknings- og museal virksomhet

Arran Museum dokumenterer og samler inn gjenstander og tradisjonskunnskaper, forsker på det samiske samfunn før og nå, og sist men ikke minst formidler kunnskap til barn, unge og voksne.

Vi dokumenterer og samler inn gjenstander og tradisjonskunnskaper.
Vi forsker på det samiske samfunn før og nu.
Vi formidler kunnskap til unge og voksne.

Utstillinger
Vil du vite mer om samisk historie, kultur og samfunnsliv?
Hva er samisk kultur? Hva gjør samer til samer? Hvordan uttrykker vi vår tilhørighet? Et av tema i vår utstilling omhandler den lokale samiske identiteten, og grunnlaget for lulesamisk identiet.  Forskjellige mennesker har ulik oppfatning om sin samiske identitet og det lulesamiske samfunnet er mangfoldig.

Utstillingen omhandler også det lokale engasjementet for nettopp å få lov å være samer. Det samiske samfunnet i vårt område har ført en kamp for å ivareta sine interesser og for at samisk kultur og identitet skal overleve i vårt område.  Samer fra vårt område har også deltatt aktivt i ”samebevegelsen”, på nasjonalt  og internasjonalt nivå.

Andre tema i utstillingen:
  •     jakt, fangst og fiske
  •     lulesamiske drakttradisjoner
ImageI slutten av 2004 åpner vi en ny del av den permanente utstillingen.

Om sommeren er det utvidet åpningstid. Dyktige guider gir da omvisninger på flere språk.

Kunstutstillinger
Har du lyst å handle samisk kunst eller kanskje bare bli kjent med samiske kunstnere?
Museet presenterer 2-4 samisk kunstnere per år.

Opplegg for skoleklasser
Vi ønsker spesielt skoleklasser velkommen til oss. Vi tilbyr et variert opplegg:
  • omvisning i museet
  • bli kjent med samisk fortellertradisjon
  • låvddagoahte / lavvu
  • duodje /samisk sløyd og håndarbeid
Skoleklasser og barnehager har fri inngang.

Bårjås
Ønsker du å følge med i tema som er aktuell i lulesamisk område, da er det populærvitenskaplige tidsskriftet Bårjås noe for deg. I Bårjås presenterer vi forskning fra området og bidrar til debatt om aktuelle tema.

Temakveld /seminar
Har du et tema som du ønsker å sette fokus på - og som du mener er aktuelt for det samiske samfunnet i området- kontakt oss. Vi arrangerer temakvelder om slektsforskning, samisk helseforskning, likestilling i det samiske samfunnet og lignende.

Forskning
En sentral oppgave ved museet er å fremskaffe ny kunnskap om det samiske samfunn. Dette gjøres ved forskning, innsamling, dokumentasjon og videreformidling av ulike sider av det lulesamiske samfunn. Vi har vært engasjert i arkeologiske utgravninger, slik som teltboplasser etter reindriftssamer, gammetufter og gårdsbosetting. Vi registrerer ulike typer kulturminner, både spor i terrenget og muntlige overleveringer

”Etniske relasjoner i Nordland”
 For tiden har vi et samarbeidsprosjekt kalt ”Etniske relasjoner i lulesamisk område” sammen med Universitetet i Tromsø og Loftmuseet.
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

About Árran

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no