+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

...mangefoldig

I Sverige er Jokkmokk og Gällivare sentra for samisk bosetting
I Norge bor de aller fleste i Tysfjord
En stor del av Tysfjords 2.300 mennesker er samer
Noen hundre står i samemanntallet
Enda flere har valgt å ikke stå i manntallet
Noen studerer ved universitet eller høgskole
En del er industriarbeidere med LO-medlemsskap
Et stort antall er medlemmer av Norsk Automobilforbund
De fleste på norsk side har slektninger i Sverige
Noen få har også slektninger i Afrika 
Enkelte er frimerkesamlere
Mange er kristne
En del er human-etikere
Mange er helsearbeidere
Enkelte er yrkesfiskere
Noen er Frp-velgere
Andre stemmer SV
Noen er homofile
Enkelte er reineiere
Noen er hip-hopere
En og annen er biltyv
Noen er duodjeutøvere
Alle er vi forskjellige, men vi ler av en god vits …
- og vi gråter når vi mister noen som står oss nær
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no