+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

...sitater

I utstillingen har vi en del sitater fra ulike personer som forteller om hva de vektlegger som det viktigste for sin egen samiske identitet:

 • Tilhørigheten til vårt område inne i fjorden er sterk. Her kan jeg leve ut min samiskhet.
 • Oldemor, bestemor, mor og datter- jeg inngår i ei lang rekke. Det er det som gjør meg til same.
 • Å kunne dra på fjellet, fiske og sitte i lag med eldre og høre på når de forteller, …
 • Sosial kontakt med andre samer i den urbane verden er det viktigste for min samiske tilhørighet.
 • Asfaltsame, det er vel det jeg er. 
 • Jeg prater ikke samisk og går ikke i kofta, likevel er jeg same.
 • Da kongen åpnet Sametinget og da Mari Boine sang under kronprinsbryllupet, da følte jeg en sterk samhørighet med andre samer.
 • Språket gir meg identitet.
 • Det var først da jeg kom til Kjøpsvik, og fant ut at folk der var annerledes enn heime i  Musken, at jeg oppdaget at jeg var same.
 • En stor del av min samiskhet er knyttet mot samlingshuset og det å være kristen.
 • Vi er alle først og fremst menneske – deretter er vi same, nordmann, afrikaner, …
 • Jeg er jo same, men jeg går jo ikke rundt og tenker på det hele dagen – jeg har unger å passe og andre ting som skal gjøres.
 • Jeg er født same, og kan ikke velge å slutte med å være det.
 • Vi sjøsamer har mistet vårt språk, men det samiske tankegodset er der.
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no