+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Nordområdene

Norge har i flere år arbeidet for en bredere satsing i nordområdene. Dette som en del av landets tradisjonelle utenrikspolitikk, men også med sikte på å fornye politikkutformingen sett både i et regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv. Regjeringen har gitt uttrykk for at de ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Dette utfordrer også samiske myndigheter, institusjoner og miljøer.

Árran tar sikte på å delta i nordområdearbeidet i et grenseoverskridende urfolksperspektiv. Det vil stille institusjonen overfor nye krav. Det vil blant annet omfatte den framtidige evne til omstilling, evne til utvikling av nye kunnskaper og ikke minst evne til å integrere nordområdearbeidet inn i Árrans daglige virksomhet. Videre er det viktig at både samer og øvrige innbyggere i institusjonens nærområde blir delaktige i nordområdearbeidet, og at informasjon om Árrans arbeid blir tilgjengelig for alle. Derfor vil Árran legge ut løpende informasjon om vårt og andres arbeid med nordområdene på denne siden.

 

 

 

 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no