+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Sven Roald Nystø var en av tre redaktører av boka.

Jubileumsbok i anledning Sametingets 25-årsfeiring.

Jubileumsboka "Sametinget 25 år : 1989-2014" ble presentert av Sven Roald Nystø på Sametingets jubileumssamling 9. oktober 2014. Han var en av tre redaktører, som i tillegg var Máret Guhttor og Steinar Pedersen.

Sametinget 25 år Jubileumsbok 2014_337x463

Marit Myrvoll har skrevet om Sametingets åpning i 1989. Deretter følger artikler skrevet av sametingspresidentene Ole Henrik Magga, Sven-Roald Nystø, Egil Olli og Aili Keskitalo.

Boka har også fagartikler om ulike temaer skrevet av blant andre Bård A. Berg (Sametinget og reindriften), Ann Ragnhild Broderstad og Else Grethe Broderstad (Flytting og urbanisering: Sápmi i forandring), Eva Josefsen (Likestilling på Sametinget gjennom 25 år), Gunvor Guttorm (Duodji – kultur- og identitetsbærer og næring), Steinar Pedersen (Sametinget og fiskeriene 1989-2013), Jon Todal (Samisk språkpolitikk – nyttar det?) og Ragnhild Nystad (Likestilling i samisk ånd).

Les her: http://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com

Andre bidragsytere fra vårt område, var oversetterne Heidi Andersen, Árran, Samuel Gælok, Árran og Kåre Tjikkom, Sametinget, Drag.

Boka koster Kr. 300,00 og kan bestilles på Sametinget- HER.

Sven Roald Nystøs presentasjon av boka, kan du se HER.

 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

FOU

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no