+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Árran logo
Árran gjennomførte i tiden 1.april 2006 - 29.august 2007 et utviklingsprosjekt "Utvikle Árran til en samisk kompetanseinstitusjon innen kunnskap, fornyelse og verdiskapning", inneholdende:
1: Et samisk FoU- og utdanningsprogram for lulesamisk område
2: Utvikle kompetanse i nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv
3: Verdiskapningsprogram innen kulturminneområdet
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian