+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Kr 230 000 i tilskudd til Árran

arran4
Fra fellesmøtet mellom Árran, Nordland fylkeskommune og Sametinget 21.06.2007. Fra venstre:Árrans direktør Filip Mikkelsen, sametingspresident Aili Keskitalo, fylkesrådsleder Odd Eriksen og Árrans styreleder Tone Finnesen. Foto: Helen Åsli, NFK

Nordland fylkeskommune og Sametinget har i fellesskap gitt et tilskudd på 230 000 kroner. I pressemeldingen finner du flere opplysninger om dette.

application/mswordPM 200807 375 KB
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk