+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskapning på kulturminneområdet

Krigsminner i Nord-Salten

Árran lulesamisk senter skal igangsette et verdiskapningsprosjekt rettet mort krigsminner i Nord-Salten.

 

Hellemojuvet

I Nord-Salten er det mange ulike spor knyttet til 2. verdenskrig. Under krigen gikk en av de mest sentrale flyktningrutene over til Sverige gjennom Tysfjord. Flyktningene ble lost langs de gamle flytteveiene. Underveis overnattet de under hellere eller i gammer. I fjellet bygde tyskerne vaktbuer for å overvåke flyktningtrafikken. Mange av flyktningene var krigsfanger. Krigsfangene holdt til i fangeleire ned i bygda.

I vårt prosjekt skal de ulike sporene fra krigen dokumenteres. Hovedfokus er flyktningrutene,. Målsettingen er å dokumentere de mange ulike spor knyttet til flyktningtrafikken. Videre skal det utvikles et formidlingsopplegg langs en av rutene, som formilder ulike deler av grenseloshistoriene. Ved prosjektslutt skal man kunne, ved å følge den tilrettelagte kulturminneløypen, besøke bunkersene som tyskerne bygde i fjellet, eller høre historien om flyktningen strevsomme vei over til det frie Sverige.

Prosjektet er planlagt over 2 år med prosjektstart i juli 2013.

 

Relatert til dette: Grenselosprosjektet.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk