+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bårstua1,øst

Arbeidet med Bårstua i Hulløyhamn er ferdigstilt.Prosjektet var finansiert av Kulturminnefondet og Sametinget. Svein Winters er eier av restaureringsobjektet. Foto Geir Borg

Bårstua1,øst
Borgstue i Hulløyhamn eies av Svein Winters. Prosjektet er finansiert av Kulturminnefondet, Sametinget og egne midler/egeninnsats fra eierne.
Våningshus og fjøs, Strumpvik
Kulturminnefondet har innvilget omsøkt beløp på kr. 130 000,- til restaurering av våningshuset på strumpvik, samt sikring av fjøsen og sjybua. Gården Strumpvik eies av Anne Kalvåg. Det er også innvilget omsøkt beløp på kr. 150 000,- til restaurering av Borgstue i Hulløyhamn som eies av Svein Winters. Begge prosjektene er planlagt finansiert av Kulturminnefondet, Sametinget og egne midler/egeninnsats fra eierne. Sametinget har ikke behandlet søknaden, men den forventes behandlet i løpet av mai.
Amandus 1
Amandus-stua ligger på øya Vuollná/Hulløy mellom Drag og Kjøpsvik i Tysfjord kommune. I følge SEFRAK registreringen er våningshuset bygget i 1870-1880 årene og dermed automatisk fredet samisk kulturminne. Huset ble sist bebodd på 1970-tallet av Amandus og Olga som var et kjent ektepar i Tysfjord.
P1010042 (Medium)
Árran lulesamiske senter, Museum Nord - Tysfjord Museum og Bodø kommune – Bygningvernprosjektet har igangsatt samarbeid med hovedformål å identifisere samiske byggverk i lule- og pitesamisk område.
Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk