+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Bårstua1,øst

Arbeidet med Bårstua i Hulløyhamn er ferdigstilt.Prosjektet var finansiert av Kulturminnefondet og Sametinget. Svein Winters er eier av restaureringsobjektet. Foto Geir Borg

Bårstua1,øst
Borgstue i Hulløyhamn eies av Svein Winters. Prosjektet er finansiert av Kulturminnefondet, Sametinget og egne midler/egeninnsats fra eierne.
Giella Sami - SamiskGiella Norsk - NorwegianGiella English - Engelsk