+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

26.-30. september 2016 på Árran.

Kurs i rekonstruksjon av den samiske tovedsbuen.

Gå ikke glipp av denne enestående sjansen! Árran arrangerer ukeskurs i rekonstruksjon av den samiske tovedsbuen fra middelalderen. Lær å lage tovedsbue ut fra arkeologiske funn. Meld deg på innen 1. september 2016. 

 

forskningsdagene_logo_bokmal_RGB_427x105

Enestående sjanse til eksklusiv kunnskap!

buemakerkurs_420x350
Foto: Ivar Malde

 

Sted: Árran 

Tid: 26.-30. september 2016.  Kurset går på dagtid. 

Hovedmålgruppe: Duojára. Du lærer å lage tovedsbue ut fra arkeologiske funn, bl.a. i lulesamisk område. Dersom det blir tid vil streng og piler bli laget. For å ha utbytte av kurset kreves det erfaring og/eller kompetanse innen trearbeid/garraduodje. Ta for all del kontakt og spør, dersom du er usikker på om dette er noe for deg.

Kurslærer: Ivar Malde, den eneste arkeologen som har rekonstruert samisk tovedsbue. 

Frist: for å melde interesse er 1. september 2016. send mail til poassta@arran.no eller meld interesse på arrangementssida «Kurs i buemaking for duojára» på Árrans Facebookside. 

Kursavgift: Kr. 2 000,00 som inkluderer måltider og materialer. Kurset er støttet av Nordland fylkeskommune, Sámirađđi/Samerådet, Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune og Árran.

 

Litt om tovedsbue.

Tovedsbue 2_472x305
Foto: Ivar Malde

 

Allerede på 1600-tallet omtales den samiske tovedsbuer i litteraturen. Buene var regnet som det fornemste og mest brukte våpen til jakt. Lulesamene på svensk side var kjent som dyktige jegere og Johannes Schefferus skriver i sitt verk Lapponia fra 1673 at "Lulelapparna nyttja mest detta slags båger og skjuta skickligt med dem (...)". De gamle nordiske navnene var «finnbogi» og «tvividr». Sistnevnte begrep er modernisert til «tovedsbue».

Det er få arkeologiske buefunn. Noen av de best bevarte er funnet i lulesamisk område på svensk side, som f.eks. Jokkmokksbuen (datert til 1 494 e.kr.) og bukskinne til bue funnet i Vibbymyren i Överluleå (datert til 1 100 e.kr.). Den mest komplette samiske buen er fra 1700-tallet og oppbevares ved Örbyhus slott i Uppland i Sverige. Det er også gjort buefunn på Senja. Den svenske idéhistorikeren Ragnar Insulander har dokumentert buetradisjonene og rekonstruerte Jokkmokksbuen i 1998 og den er utstilt ved Ájtte museum i Jokkmokk i Sverige. Ivar Malde skrev våren 2008 masteroppgaven "Tovedsbuer - konstruksjon, funksjon og kontekst" i faget arkeologi ved Universitetet i Bergen. Arbeidet bygger bl.a. på Insulanders rekonstruksjoner. Malde driver nå Kviljo buemakeri, se www.kviljo.org.

I Hellmofjorden i Tysfjord har en innsjø navnet Juoksajávrre "buevannet" og tilhørende Juoksajåhkå "bueelven". I nærheten er det registrert "bågaställer" som er steinskjul fra samisk villreinfangst. 

Árran planlegger som del av sitt duodjeprosjekt å kunne tilby kompetanse innen produksjon av samiske tovedsbuer til garraduojára (hardsløydere). Det kan være et produkt med et internasjonalt marked i tillegg til et nasjonalt marked blant museer og bueinteresserte. Kurset tar utgangspunkt i bygging av en rekurvert type B-bue, som er den mest representative samiske buen og den mest avanserte å lage. Vibby-buen fra 1 100 e.kr. er en slik bue. 

 

Kviljo buemakeri

 

Les om arrangementet på Forskningsdagene på Árran.

NRK Sápmi

Saltenposten

 

 

PRESSEKONTAKT

  • Martin Rimpi
  • Institusjon: Árran
  • E-postadresse: Martin.Rimpi@arran.no
  • Mobil: 995 06 195
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - Norwegian

Seminarer

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no