+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Boklansering 6.februar / Girjje almoduvvá guovvamáno 6. b.

Lesebok for de yngste i lulesamisk er kommet ut / Julesámegielak låhkåmgirjje nuoramusájda le almoduvvam

Forlaget Báhko ved Árran lulesamisk senter utgir leseboka Mån dån måj : låh-kåm-girj-je for 1. trinn. Forfatteren er Rachel Nergård. Árran julevsáme guovdátja almmudahka Báhko låhkåmgirjev Mån dån måj : låh-kåm-girj-je almot. Girjje le 1. klássadássáj. Girje tjálle le Rachel Nergård.

Låhkåmgirjje Mån dån måj

Boka lanseres ved Samefolkets dag 6.februar på Árran.

Forfatteren som selv jobber som lærer, har sett behovet for alfabetbok og innlæringsbok for de minste som tar de første stegene i lesing i lulesamisk. Rachel Nergård er lærer på sameskolan i Gällivare og er også lærer på fjernundervisningen i lulesamisk.

Lesing er en av grunnferdighetene det settes mye fokus på i Kunnskapsløftet, i læreplanene både i grunnskolen og videregående. Læremiddelet har fått støtte fra Sametinget.

Boka på 70 sider er godt illustrert, også med motiver som samiske barn kjenner igjen. Hver bokstav er knyttet til et bilde. For å henge opp på veggen i klasserommet finnes det i tillegg bokstavplanser med samme illustrasjon som i boka. Også bokstaver som ikke finnes i det samiske alfabetet er tatt med. Sist i boka er det noen sider med korte tekster. I boka er det for øvrig ingen spesielle oppgaver. /

 

Girjje almoduvvá Sáme álmmukbiejve guovvamáno 6. b. Árranin.

Girjjetjálle guhti iehtja åhpadiddjen bareggá, le vuojnnám dárbov alfabehttagirjjáj ja álggo oahppagirjjáj nuoramusájda gudi vuostatjin julevsámev låhkågåhti. Rachel Nergård le åhpadiddjen Jielleváre sámeskåvlån ja aj julevsáme guhkásåhpadimen.

Låhkåm le ham vuodotjehpudahka mij Máhtudaklåpptimin, vuodoskåvlå ja joarkkaskåvlå oahppoplánajn tjalmostuvvá. Oahppamnævvo le Sámedikkes oadtjum ruhtadoarjjagav.   

Girjen li 70 biele ma li buoragit gåvviduvvam, aktan gåvåj ma aj li sáme mánájda dåbddusa. Juohkka bokstávva le gåvvåj tjanádum. Da máhtti klássalanjáj siejnijda gatsostuvvat, ja duodden li aj bokstávajda plánsja sæmmi gåvåj gå girjen. Bokstáva ma sáme alfabehtan gávnnuji li diedon aj maŋen. Girje maŋemus oasen li ånigasj tevsta. Ietján de ælla girjen sierra  dahkamusá.

 

 

 

 

 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no